Tiráž

Tiráž 

Údaje podle § 5 zákona o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG):

NTG mbH
Grethener Str. 13
04668 Parthenstein OT Großsteinberg

Sídlo společnosti: Parthenstein

Zastoupená (kým):

Jednatelka: Annett Masanek

Kontakt:

E-Mail: info[at]ntg-mbh.net
Telefon: 034293/5380

Zápis v obchodním rejstříku:

Amtsgericht Leipzig (Obvodní soud Lipsko): HRB 18492

ID číslo k dani z obratu (DPH):

ID číslo k DPH: DE218664370


Výjimka z ručení:

Ručení za obsah

Obsahy našich stránek byly zpracovány s nejvyšší péčí. Nemůžeme však převzít záruku za správnost, úplnost a aktuálnost obsahů. Jako společnost nabízející služby jsme odpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách podle § 7 odst. 1 zákona o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG). Podle § 8 až § 10 uvedeného zákona však jako nabízející služeb nejsme povinni kontrolovat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo zkoumat okolnosti, které poukazují na protiprávní činnost. Povinnosti odstranit informace nebo bránit jejich užívání podle obecných zákonů tím nejsou dotčeny. Takovéto ručení je však možné teprve od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení práva. Jakmile se dozvíme o příslušných porušeních práva, tyto obsahy neprodleně odstraníme. 

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy (propojení) na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme také přijímat žádnou odpovědnost za tyto cizí obsahy. Za obsahy stránek, na něž se odkazuje, odpovídá vždy nabízející nebo provozovatel stránek. Stránky, na něž se odkazuje, byly zkontrolovány z hlediska případného porušení práv, v době zveřejnění odkazu (propojení). Protiprávní obsahy nebyly k okamžiku propojení zjištěny. Stálá kontrola obsahu propojených stran však není možná bez konkrétních důvodů porušení práv. Jakmile se dozvíme o porušení práv, odkazy na takové stránky neprodleně odstraníme.

Autorské právo

Obsahy a díla vystavená provozovatelem stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, úprava, šíření a jakékoli využívání překračující hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo zhotovitele. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nikoli obchodní použití. Pokud obsahy na této stránce nebyly zhotoveny provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Obsahy třetích stran jsou zejména jako takové označeny. Pokud však budete přesto upozorněni na porušení autorských práv, prosíme Vás o odpovídající informaci. Jakmile se dozvíme o porušení práv, dotčené obsahy neprodleně odstraníme.

Ochrana údajů

Používání naší webové stránky je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Pokud na našich stránkách požadujeme osobní údaje (například jméno, adresu nebo e-mailové adresy), je jejich uvedení, pokud je to možné, vždy dobrovolné. Tyto údaje se bez výslovného souhlasu nepředávají třetím stranám. 

Upozorňujeme, že datový přenos na internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů proti přístupu třetích stran není možná. 

Používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti uvést tiráž třetími osobami k zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, se tímto výslovně zakazuje. Provozovatel stran si výslovně vyhrazuje právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například ve formě spamů. 

Kde nás najdete

Naunhofer Transportgesellschaft mbH

Grethener Str. 13
04668 Parthenstein OT Großsteinberg

Tel.: 034293/538-0
Fax: 034293/538-26